Gebruiksvoorwaarden

Door gebruik te maken van de diensten van Rentoverview.com wordt akkoord gegaan met de volgende voorwaarden:
Juridische rol Rentoverview.com
Rentoverview.com is een platform waar huurders en verhuurders worden samengebracht. Rentoverview versimpelt het huurproces voor beide partijen, maar is zelf geen partij in eventuele transacties, en kan daarom ook geen enkele aansprakelijkheid nemen voor eventuele gevolgen van een transactie, ook al is deze gebaseerd op informatie van Rentoverview.com. Zowel huurder als verhuurder blijven zelf verantwoordelijk de gegevens van de tegenpartij te controleren.

Up-to-date informatie op de website
De informatie die op de website wordt getoond is verzameld door meerdere gebruikers en kan door bedrijven zelf worden bijgehouden of verwijderd. Rentoverview.com doet er alles aan om deze informatie zoveel mogelijk up-to-date te houden, maar kan dit niet garanderen. Op de website kunt u er melding van maken als informatie verouderd blijkt, zodat we hier actie op kunnen ondernemen.

Intellectueel eigendom
De informatie op de websites van Rentoverview.com is in eigendom van Rentoverview.com en mag niet zonder toestemming worden gekopieerd. Bij het versturen van informatie via Rentoverview.com worden de rechten voor intellectueel eigendom van deze informatie overgedragen naar Rentoverview.com. Bij informatie die is verzameld en overgenomen van andere websites wordt een melding gemaakt bij de eigenaar van de betreffende website, zodat de eigenaar hier zelf de informatie kan aanpassen of verwijderen indien dit gewenst is.

Bescherming persoonsgegevens
Rentoverview.com hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Daarom verloopt de communicatie over te huren producten via de website, waarbij contactgegevens niet worden getoond tenzij wordt aangegeven dat dit gewenst is. Rentoverview.com zal deze gegevens nooit verkopen of delen met derde partijen, tenzij dit wettelijk verplicht is. Rentoverview.com zal ook nooit ongewenste email versturen, maar alleen mail die rechtstreeks resulteert uit acties op de website. De optionele nieuwsbrief wordt maximaal 4 keer per jaar verstuurd.

Prijzen
Alle prijzen op de website zijn inclusief BTW, tenzij specifiek vermeld staat dat dit niet zo is.

Algemene voorwaarden

Op alle diensten van Rentoverview en Roweb zijn de ICT~Office Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840. De volgende modules zijn van toepassing:

Deze algemene voorwaarden worden kosteloos verstrekt en kunnen worden aangevraagd via het contactformulier.